Torrevieja

Ledige i arbejde for Torrevieja kommune

Torrevieja byder nye medarbejdere velkommen.

71 ledige (38 over 30 år og 33 under 30 år) blevet ansat til at arbejde i Torrevieja kommune i et år.

Borgmesteren i Torrevieja, Eduardo Dolón, og rådmanden for udvikling og beskæftigelse i, Domingo Paredes, bød i går velkommen til 33 personer under 30 år, som er begyndt at arbejde i Torrevieja kommune i en periode på 12 måneder inden for EMPUJU 2021-program.

Alle vil de udføre arbejde eller tjenesteydelser af almen interesse, forstærke kommunale afdelinger såsom sport, sociale tjenester, uddannelse, statistik, personale, intervention, ansættelse osv.

For at udføre disse kontrakter har byrådet i Torrevieja modtaget et tilskud fra LABORA (ministeriet for bæredygtig økonomi, produktive sektorer, handel og arbejde), medfinansieret af den EUROPÆISKE SOCIALFOND, på 769.789 euro.

Disse programmer er sammen med initiativerne til uddannelse, innovation, erhvervsstøtte og fremme af iværksætteri en del af de tiltag, som byrådet i Torrevieja gennem det lokale udviklingsagentur (ADL) gennemfører for at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de arbejdsløse personer i byen og den økonomiske reaktivering for at afhjælpe COVID 19-krisen.

Kommentarer