Information

Hastigheden i større byers centrum foreslås nedsat til 20 km/t

Fodgænger kørt ned i fodgængerfelt.

DGT – Generaldirktoratet for trafik i Spanien – har planer om at foreslå en grænse på 20 km/t i tæt bebyggede områder i Spanien.
Det er flere gange blevet foreslået, men aldrig lavet som lov. Nu prøver direktoratet igen at få det indført.
Rent konkret drejer det sig om tæt bebyggede områder hvor veje og fortove går ud i et, uden kantsten – et vejdesign der går sin sejrsgang over Spanien i disse år.
I dag er der områder med 30 km/t i byerne på udvalgte veje, samt 50 km/t hvor ikke andet er nævnt (som i Danmark).
Man arbejder desuden på at øge bødestørrelsen for overtrædelsen af hastighedsgrænserne. I dag er der et maksimum på 300 euro og tab af 2 point (ud af 12). Er det en mindre overtrædelse af hastigheden koster det 100 euro, som ved kontant betaling reduceres til 50 euro – og ingen tab af point.
I Spanien har man et pointsystem – 12 i alt – hvor man i Danmark må få 3 klip i kørekortet inden det konfiskeres.
Forslaget nu går ud på, at maksimumbeløbet skal stige til 500 euro og et tab på seks licenspoint.
Det betyder, at ved to hastighedsovertrædelser der giver den maksimale bøde, mister man 12 point og dermed sit kørekort.
DGT minder om, at i 2017 – den seneste periode, for hvilken der foreligger statistikker – blev i alt 509 mennesker dræbt i bilulykker i bycentre, for det meste fodgængere, hvoraf 80% betragtes som sårbare, såsom ældre eller handicappede .

Kommentarer